"Η εβραϊκή απάντηση στο κακό είναι να φέρει το καλό στον κόσμο"

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

Η σπουδαιότητα της μελέτης της Τορά [3]

“Η μελέτη της Τορά είναι μεγαλύτερη από τον σεβασμό του πατέρα και της μητέρας”.
Για τους έχοντας πρόσβαση στο πρωτότυπο:

גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם

Η σπουδαιότητα της μελέτης της Τορά [2]

“Η μελέτη της Τορά είναι μεγαλύτερη από το κτίσιμο του Ναού”Για τους έχοντας πρόσβαση στο πρωτότυπο:

גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש

Η σπουδαιότητα της μελέτης της Τορά [1]

“Η μελέτη της Τορά είναι μεγαλύτερη από την διηνεκή θυσία (στον Ναό)”
Για τους έχοντας πρόσβαση στο πρωτότυπο:

גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Το μέτρο

“Με το μέτρο που μετράει ο άνθρωπος, θα μετρήσουν τον ίδιο”.
Για τους έχοντας πρόσβαση στο πρωτότυπο:
במדה שאדם מודד מודדין לו
Πρόκειται για μια πολύ διαδεδομένη ιδέα σε ολόκληρο το Ταλμούδ. Ο Θ_ός συμπεριφέρεται στον καθένα ανάλογα με τις πράξεις και τα έργα του. 

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Η προτεραιότητα του κρατικού δικαίου


“Ο Νόμος του κράτους (κ.λ. της βασιλείας) είναι ο Νόμος”. 
Πρόκειται για ένα από τα γνωστότερα Ταλμουδικά αξιώματα. Σύμφωνα με αυτό οι Εβραίοι όλων των εποχών πρέπει να αποδέχονται τους κρατικούς νόμους ως υπέρτατους. Πράγματι, η ιστορία επιβεβαιώνει την εφαρμογή της Ταλμουδικής αυτής αρχής, αφού ανά τους αιώνες οι Εβραϊκές κοινότητες όπου γης, όχι μόνο εμφάνιζαν μηδενική παραβατικότητα αλλά και τα μέλη τους συνιστούσαν υπόδειγμα νομοταγών ανθρώπων.
Για τους έχοντας πρόσβαση στο (Αραμαϊκό) πρωτότυπο:
דינא דמלכותא דינא