"Η εβραϊκή απάντηση στο κακό είναι να φέρει το καλό στον κόσμο"

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Το μέτρο

“Με το μέτρο που μετράει ο άνθρωπος, θα μετρήσουν τον ίδιο”.
Για τους έχοντας πρόσβαση στο πρωτότυπο:
במדה שאדם מודד מודדין לו
Πρόκειται για μια πολύ διαδεδομένη ιδέα σε ολόκληρο το Ταλμούδ. Ο Θ_ός συμπεριφέρεται στον καθένα ανάλογα με τις πράξεις και τα έργα του. 

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Η προτεραιότητα του κρατικού δικαίου


“Ο Νόμος του κράτους (κ.λ. της βασιλείας) είναι ο Νόμος”. 
Πρόκειται για ένα από τα γνωστότερα Ταλμουδικά αξιώματα. Σύμφωνα με αυτό οι Εβραίοι όλων των εποχών πρέπει να αποδέχονται τους κρατικούς νόμους ως υπέρτατους. Πράγματι, η ιστορία επιβεβαιώνει την εφαρμογή της Ταλμουδικής αυτής αρχής, αφού ανά τους αιώνες οι Εβραϊκές κοινότητες όπου γης, όχι μόνο εμφάνιζαν μηδενική παραβατικότητα αλλά και τα μέλη τους συνιστούσαν υπόδειγμα νομοταγών ανθρώπων.
Για τους έχοντας πρόσβαση στο (Αραμαϊκό) πρωτότυπο:
דינא דמלכותא דינא

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ραββίνος Χιλέλ: προσοχή πριν σπεύσουμε να κατακρίνουμε κάποιον

«Μην κρίνεις τον φίλο σου μέχρι να βρεθείς στη θέση του»

Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:


על תדין את חברך עד שתגיע למקומו

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Η Δικαιοσύνη του Θ_ού

“Στον κάθε τόπο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη”

Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:
בכל מקום שאין דין יש דין


[Η ρήση ανήκει στον Ραββίνο Ελιέζερ. Το νόημα της είναι ότι σε κάθε τόπο όπου, για τον οιονδήποτε λόγο δεν αποδίδεται η ανθρώπινη δικαιοσύνη, ο Θ_ός αποκαθιστά την ηθική τάξη επιβάλλοντας ο Ίδιος την τιμωρία στον ένοχο και προστατεύοντας τον αθώο]. 

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Σκοπός της σοφίας

Σκοπός της σοφίας είναι η μετάνοια και οι καλές πράξεις.

Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:
תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים