"Η εβραϊκή απάντηση στο κακό είναι να φέρει το καλό στον κόσμο"

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Η Δικαιοσύνη του Θ_ού

“Στον κάθε τόπο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη”

Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:
בכל מקום שאין דין יש דין


[Η ρήση ανήκει στον Ραββίνο Ελιέζερ. Το νόημα της είναι ότι σε κάθε τόπο όπου, για τον οιονδήποτε λόγο δεν αποδίδεται η ανθρώπινη δικαιοσύνη, ο Θ_ός αποκαθιστά την ηθική τάξη επιβάλλοντας ο Ίδιος την τιμωρία στον ένοχο και προστατεύοντας τον αθώο]. 

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Σκοπός της σοφίας

Σκοπός της σοφίας είναι η μετάνοια και οι καλές πράξεις.

Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:
תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη

“Αλίμονό μου από τον Δημιουργό μου, αλίμονό μου από την κλίση μου [προς το κακό]”

Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:
אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי


[Στο πρωτότυπο έχουμε και λογοπαίγνιο με τις λέξεις “γιοτσρί” και “γιτσρί”]

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Προσοχή στις συναναστροφές


“Αλοίμονο στον κακό, αλλοίμονο στο γείτονα”

[Αν ο άνθρωπος συναναστρέφεται με κακούς, θα θεωρηθεί και ο ίδιος υπεύθυνος για τα ολέθρια αποτελέσματα των πράξεών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα λ.χ. είναι και οι άντρες της φυλής του Ρεουβέν, οι οποίοι συμμετέσχον στην ανταρσία του Κόραχ και τους οποίους κατέπιε και αυτούς η γη].

Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:
“אוי לרשע אוי לשכנו”


Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Πριν συμβουλέψουμε τους άλλους

“Γιατρέ, γιάτρεψε την κουτσαμάρα σου”

[Για όσους ανθρώπους δίνουν συμβουλές στους άλλους ενώ χρειάζονται οι ίδιοι τη βοήθεια και τις συμβουλές των άλλων].


Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:

אסיא אסי חגרתך