"Η εβραϊκή απάντηση στο κακό είναι να φέρει το καλό στον κόσμο"

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Η Δικαιοσύνη του Θ_ού

“Στον κάθε τόπο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη”

Και για όσους έχουν πρόσβαση στο πρωτότυπο:
בכל מקום שאין דין יש דין


[Η ρήση ανήκει στον Ραββίνο Ελιέζερ. Το νόημα της είναι ότι σε κάθε τόπο όπου, για τον οιονδήποτε λόγο δεν αποδίδεται η ανθρώπινη δικαιοσύνη, ο Θ_ός αποκαθιστά την ηθική τάξη επιβάλλοντας ο Ίδιος την τιμωρία στον ένοχο και προστατεύοντας τον αθώο].